Stotine ljudi svake godine biva povređeno radi nepravilnog korišćenja pirotehnike. U ovom tekstu donosimo vam nekoliko jasnih i jednostavnih principa pomoću kojih ćete zaštiti sebe, svoje bližnje, imovinu i prirodu od potencijalne štete uzrokovane nepravilnim korišćenjem pirotehnike. Molimo vas da date sve od sebe da pirotehniku koristite odgovorno i pametno, štiteći sebe i druge u svakom trenutku. Cilj pirotehnike je zabava, no u svaku zabavu treba uneti i dozu opreza. Sastavili smo devet točaka kojih se treba pridržavati:


1. Protivzakonito je prodavati vatromet osobama mlađim od 18 godina. Deci ne bi trebalo biti dopušteno igranje s pirotehnikom ili aktiviranje vatrometa. Vatromet nije igračka.
2. Čuvajte se vetra. Prije aktiviranja pirotehnike odredite smer vetra, te stanite tako da vetar duva od vas prema vatrometu. Na taj ćete način smanjiti mogućnost da iskre i krhotine lete prema vama. Područje za ispaljivanje pirotehnike treba biti velike i ravne površine.

3. Odmaknite se dovoljno daleko. Polovina uzbuđenja i efekta vatrometa je upravo iznenađenje. Iz tog razloga nikada ne možete biti sasvim sigurni koliko daleko će se određeni efekat razleteti. Odmaknite se barem na preporučenu sigurnosnu udaljenost koja je označena na ambalaži proizvoda.

4. Nikada se ne smete vratiti na mjesto vatrometa nakon što ste ga zapalili. Ovo pravilo važi za svakoga. Čak i ako ne možete više videti gori li plamen na fitilju ili ne, plamen može bitiu nutar vatrometa, a box spreman na eksploziju. Bolje je pričekati i biti siguran nego biti nestrpljiv i povređen.

5. Za vreme ispaljivanja vatrometa držite kućne ljubimce u kući. Sa svojim monokromatskim vidom i vrlo osjetljivim sluhom, životinje jednostavno ne mogu shvatiti vatromet na način kao ljudi. U stvari, kućni ljubimci ga mrze. Držite ih na sigurnom u kući kako ne bi pokvarili vatromet ili ugrozili sebe i druge.

6. Nikada ne podižite prskalicu jednom kad padne. Prskalica može biti zabavna, ali nakon što odradi svoj efekat spustite je u lokvu vode i ostavite tamo do sledećeg jutra. Prskalice su dizajnirane tako da se ugreju do vrlo visoke temperature i ako je uhvatite za pogrešan kraj može da vas jako opeče. Koliko god zvuči banalno, ovo je jedan od glavnih uzroka ozleda uzrokovanih pirotehnikom.

7. Nikada ne držite pirotehniku u džepu.

8. Aktivirajte vatromet u visini tla tako da vatrometna kutija ili lanser za rakete budu na adekvatan način osigurani, te u uspravnom položaju.

9. Čuvajte pirotehniku u hermetički zatvorenim posudama, npr. praznim metalnim kutijama keksa.